ברון סוכנות לביטוח - ביטוחים קולקטיביים


ביטוחים קולקטיביים

ביטוחים קולקטיבים הינם ביטוחים הניתנים לקבוצה של מבוטחים בעלי מכנה משותף (למשל – ארגון או קואופרטיב של עובדים) וקריטריונים ביטוחיים זהים.

לדוגמא - ארגון ובו 100 רכבים המבוטחים כולם באותם תנאים בדיוק, או לחלופין – ביטוח תלמידי בתי הספר. הביטוח הקולקטיבי מתייחס בדרך כלל לביטוחי פרט וביטוחים אלמנטריים, כשכל מי שמצטרף לתאגיד או לקבוצה באופן רשמי ורשום – נכלל בהם אוטומטית. תשלומי הפרמיה המוטלים על העובד, מקוזזים בדרך כלל מתלוש השכר שלו, והפרמיה הכוללת מועברת לחברת הביטוח על ידי המעביד.

ברון מציעה ללקוחותיה העסקיים מגוון של ביטוחים קולקטיביים המאפשר ללקוח להשתמש במטרייה הביטוחית של ברון למתן שירות טוב יותר לעובדיו, גם אם תשלום הפרמיה מוטל, כולו או בחלקו, עליהם.