ברון סוכנות לביטוח - פנסיית שאירים


פנסיית שאירים

פנסיה המשולמת לשאירי המבוטח (העובד המבוטח בפנסיה או האדם שבוטח באופן פרטי או הפנסיונר) במקרה של מות המבוטח/ת.

המוגדרים כשאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסויים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן פנסיות לשאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

פנסיית השארים מקנה למשפחת המבוטח פתרון אמיתי ונכון למקרה פטירת המבוטח. תקנון קרן הפנסיה מביא לעדכון אוטומטי של הכיסוי למקרה פטירה לפי השכר המבוטח ומצבו המשפחתי של המבוטח, כך שבמקרה פטירת המבוטח תהלום הקצבה את צרכי השארים.