ברון סוכנות לביטוח - תעריפים
תעריפיםהשתתפות בהוצאות משרד – ביטוח חיים פנסיה בריאות גמל והשתלמות

בעקבות רפורמת ועדת בכר מאז ינואר 2004 חל גידול משמעותי בחובתו של המשווק הפנסיוני כלפי לקוחותיו.

זאת בד בבד עם גידול משמעותי ובהיקף השירות הנדרש.

המחוקק הטיל על סוכן הביטוח ומנהל ההסדר הפנסיוני מטלות שלא היו בעבר וכתוצאה מכך עלו באופן ניכר ההוצאות השוטפות של הסוכן המטפל לצורך עמידה בהנחיות הרגולטור.

חלק מאותם שירותים ניתן לקבל ישירות מחברות הביטוח ובתי ההשקעות באמצעות מוקדי השירות של אותם גופים.

לקוחות אשר מעדיפים לקבל שירותים אלו באמצעות משרדנו יחויבו בדמי טיפול –השתתפות בהוצאה לפי הטבלה המפורטת בהמשך, החיוב יבוצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר קבלת הסכמה מפורשת ופרטי הכרטיס מהמבוטח כנגד חשבונית מס .

הערה :ניתן לקבל שירותים מקצועיים ממשרדי רואי חשבון ועורכי דין , שעובדים בשיתוף פעולה מסחרי עם

משרדינו בתחומים שונים ומגוונים .

table.png