ברון סוכנות לביטוח - תכנית חסכון


תכנית חסכון



חיסכון פיננסי" - מהווה חלופה חדשנית לניהול הכסף הפרטי שלך במטרה לרכז את נכסיך הפיננסים במוצר מתקדם אחד וליהנות ממגוון יתרונות בלעדיים

התוכנית הינה תיק פיננסי מנוהל במגוון רחב של מסלולי השקעה, המהווה אלטרנטיבת השקעה לפיקדונות, קרנות נאמנות, קופות גמל תעודות סל ועוד.

המוצר הינו פרי שיתוף פעולה בין בית השקעות האחראי לניהול ההשקעות ובין חברת ביטוח המספקת את העוצמה והביטחון הכלכלי ואחראית לשירות ולתפעול המוצר.

התוכנית מאפשרת ללקוחותיה לנהל אפיקי השקעה וחיסכון הכוללים הפקדות חודשיות (מינימום 350 ש"ח) והפקדות חד פעמיות (מינימום 7,000 ש"ח). התוכנית מתאימה לחוסכים לכל טווח זמן וכאלטרנטיבה לתוכניות החיסכון הקיימות כיום במשק

פוליסת ההשקעות הינה פוליסה המכילה 100% חיסכון ואינה מכילה רכיב ביטוחי כלשהו


התוכנית מאפשרת לך לבחור ולשלב בין מגוון רחב של מסלולי השקעה - לבניית מסלול המותאם אישית לצרכיך ולטווח ההשקעה הרצוי, כמו גם אפשרות לשנות בכל עת את תמהיל ההשקעות וזאת ללא תשלום מס רווח הון וללא עמלות כלשהן . המשמעות עבורך : תכנית עם יכולת התאמה מושלמת לכל טווח ולכל מטרה !!!

יתרונות המוצר :

הטבות מס רווחי הון* ייחודיות שלא קיימות במוצרים האלטרנטיבים בשוק

ההון:

§ המעבר בין מסלולים השונים אינו נחשב ל"אירוע מס" שבגינו יש לשלם מס רווחי הון.

§ דחיית מס רווחי הון* – תשלום המס מתבצע רק בזמן הפדיון. הכסף ממשיך לעבוד עבורך.

· ניהול השקעות גם בסכומים נמוכים, בדומה לניהול תיקי ההשקעות הגדולים ביותר.

· פיזור רחב של ההשקעה מקטין את הסיכון הטמון בהשקעה בשוק ההון.

· מבחר מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות בהתאמה אישית לאופי המשקיע וטווח ההשקעה הרצוי.

· מעבר חופשי בין המסלולים ללא עלויות נוספות

· פוטנציאל לתשואות גבוהות, לאורך השנים.

· נזילות – החיסכון ניתן למשיכה ללא התחייבות לתקופת זמן וללא קנסות.

· מומחי ההשקעות שינהלו את תיק החיסכון שלך.

.

"חיסכון פיננסי" - תיק השקעות לילדים 1

פקדונות

תוכנית חיסכון

נזילות

נזילות מלאה - ללא קנסות

אין נזילות מלאה
(בהתאם לפיקדון )

אין נזילות. לפי
תחנות יציאה

התאמה אישית

ניהול השקעות במגוון רחב של מסלולים
המנוהלים בבית השקעות מוביל

אין ניהול אקטיבי לכסף

אין ניהול אקטיבי
לכסף

הטבות מס

תשלום מס - רק בעת פדיון ורק על רווח
ריאלי, הפרשי הצמדה - פטורים ממס

אין הטבות מס. תשלום מס גם
במקרה של הפסדים ריאליים !

אין הטבות מס

מעבר חופשי בין מסלולים

אפשרי בכל עת - ללא עלות וללא תשלום מס .

אין אפשרות

אין אפשרות

תשואה

כסף מנוהל המאפשר ללקוח ליהנות
מסיכוי אובייקטיבי לתשואה עודפת

תשואות נמוכות

תשואות נמוכות