ברון סוכנות לביטוח - על ביטוח סיעודי


על ביטוח סיעודי

עלות הטיפול במוסד סיעודי עולה בין 12,000-20,000 ₪ לחודש. עלות החזקת חולה סיעודי בבית עולה בין 7,000-10,000 ₪ בחודש. כאשר מכפילים סכומים אלו בארבע שנות טיפול סיעודי בממוצע מגיעים לסכומים שמרבית האוכלוסיה תתקשה לעמוד בהם, ללא הכנה וללא ביטוח סיעודי מתאים.

אז מדוע אנו זקוקים לביטוח סיעודי?

  • כי חלק מהחולים הסיעודיים חיים עשר שנים ומעלה, ובמקרים אלה הקושי הכלכלי כבד אף יותר, עד כדי חוסר אפשרות מוחלט לעמוד בו.
  • כי אנו חיים בעידן בו תוחלת החיים עולה, ובהתאמה גוברים סיכויינו להגיע לגיל זיקנה ולהיקלע למצב המצריך טיפול סיעודי כלשהו. הסידורים הסיעודיים שמציעה המדינה לאזרחיה מוגבלים מאוד: בעיקר הקצאת שעות טיפול והקצאת מכסה מוגבלת לאישפוז סיעודי. בנוסף, מי שלא הגיע לגיל 65 אינו נחשב סיעודי על פי ההגדרות הממשלתיות, והוא נאלץ להסתפק בקצבת נכות שאין ביכולתה ליתן מענה להוצאות הגבוהות העומדות בפני חולה סיעודי.
  • כי מצב סיעודי עלול להיגרם אף כתוצאה מתאונה, פעולת טרור, או מחלה קשה, ולאו דוקא בגיל זקנה. לכן, ביטוח סיעודי חשוב לכל האוכלוסיה ובכל הגילאים.

הביטוח הסיעודי נותן מענה מתאים למקרים אלו, מונע את הצורך ליפול לנטל כלכלי על המשפחה, ומאפשר לחולה הסיעודי קיום בכבוד.

ניתן לרכוש את הביטוח הסיעודי כבר בגיל צעיר, ובאמצעות פרמיה נמוכה יחסית, להבטיח את הקיום בכבוד גם אם חו"ח נהיה במצב סיעודי.