ברון סוכנות לביטוח - תרשים זרימה
תרשים זרימה

להלן תרשים מבנה השירות שמעניקה ברון ללקוחותיה ומבוטחיה, לאורך התהליך אותו אנו מכנים- מעגל החיים;

KELA.jpg