ברון סוכנות לביטוח - ביטוח דירות


ביטוח דירות

ביטוח דירה ותכולתה בא לבטח אותנו מפני אבדן רכוש, פגיעה במבנה וכיו"ב.

ביטוח דירה הינו פוליסה המכסה את שווי המבנה של ביתכם ואת רכושכם מפני אובדן או נזק. ביטוח מבנה ותכולה כולל בין היתר נזקי פריצה, גניבה, נזקי אש, שוד או ניסיון פריצה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, סערה, לרבות גשם וברד, נזק מכלי טיס וכלי רכב, רעידת אדמה, כיסוי בגין פגיעה בצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית ועוד.

על פי בחירת המבוטח, יכול הכיסוי הביטוחי לכלול את המבנה ו/או את התכולה. הרכב הפוליסה מותאם לצרכי המבוטח/ת.

אם עומדת לחובת הבית משכנתא, מחוייבים בעלי הבית בביטוח המבנה בגובה המשכנתא ובביטוח חיים, שהבנק הוא מוטבו. מומלץ לבעלי דירות ובתים לבטח את דירתם באמצעות סוכן על מנת להוסיף לכיסוי הביטוחי גם תכולה ולעדכן את סכום הכיסוי לשוויו הראלי של הבית.

כביטוחים אלמנטרים אחרים – השירות ניתן על ידי ברון כחלק מהמטרייה הביטוחית שמספקת הסוכנות ללקוחותיה.