ברון סוכנות לביטוח - על פנסיה מינימלית


על פנסיה מינימלית

אחד השינויים הגדולים בשוק הפנסיה, במסגרת הרפורמות, הינו חובת חיסכון של העובדים לקצבת פנסיה מינימלית בעת זקנה, על מנת לצמצם את התופעה של קשישים ללא פנסיה ולהבטיח זיקנה בכבוד לתושבי ישראל.

הפנסיה המינימלית הינה רף תחתון המחייב את כל העובדים במשק, לחיסכון לפנסיה אשר יעניק לעובדים קצבת פרישה בסך 3,800 שקל בחודש לפחות (מחצית השכר הממוצע במשק).

הקצבה - בגובה מחצית מהשכר הממוצע במשק - משמעה חיסכון פנסיוני של כ-800 אלף שקל ביום הפרישה לגמלאות.