ברון סוכנות לביטוח - ביטוח הנדסי


ביטוח הנדסי

ביטוח הנדסי הינו כינוי כולל לקבוצת פוליסות המכסה פעילות הנדסית, כלים הנדסיים, שבר מכני ועבודות קבלניות.

שווי העבודות והציוד הנדרש לביצוען, הוא עצום. הביטוח מכסה נזק ואבדן הכנסה באופן שמסיר איום כלכלי ממשי מהקבלן. כמו כן, כולל הביטוח מרכיב צד שלישי – נזק שעלולות העבודות או הכלים ההנדסיים לרכוש או אדם. הביטוח ההנדסי הוא למעשה המשך והעמקה הגיונית לביטוח העסק, במידה והעסק מחזיק בציוד הנדסי ומבצע פרויקטים, בהם פגיעה הנדסית או אחרת הינה ארוע תדיר.