ברון סוכנות לביטוח - ביטוח רכב


ביטוח רכב

ביטוח רכב מורכב מביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד שלישי.

כמו בשאר תחומי הביטוח, מכסה הביטוח המקיף לרכב את מרכיבי עלות אחזקתו, שאינם מכאניים או עלויות רישוי ובדיקה. למשל: תאונות או גניבה. מחירי הביטוח קטנים בהרבה מעלויות פוטנציאליות של אירוע ביטוחי שכזה.

הביטוח הבסיסי הינו ביטוח חובה. הטיפול בביטוח החובה ניתן על ידי ברון כשירות למבוטחיה.

בביטוח מקיף לרכב מוגן רכבך כנגד פריצה לרכב, נזק מפריצה גניבה או ניסיון גניבה, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא (כולל אובדן גמור), נזק בזדון, נזקי טבע, שיטפון, סערה וסופה, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, פגיעה בצד שלישי ועוד.

ביטוח צד שלישי לרכב מכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי (רכב, אדם או רכוש של האחר/ת) עקב שימוש ברכב המבוטח.