ברון סוכנות לביטוח - על ביטוח מנהלים


על ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים" הינו תכנית חיסכון לפרישה וביטוח פנסיוני, שתנאיו מעוגנים בפוליסה.

שני תנאים מוקדמים חייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה לבטח את העובדים השכירים בביטוח מנהלים:

  1. המועמד לביטוח צריך להיות שכיר.
  2. השתתפות בתשלום הפרמיה לביטוח הינה הן של המעסיק והן של העובד.

בכל חודש מפרישים העובד והמעביד לחברת הביטוח את חלקם בתקציב הפנסיוני, כפי שנקבע בחוזה ועל פי חוק, והוא מהווה את הבסיס לביטוח המנהלים.

  • ביטוח המנהלים מורכב בד"כ משלושה מרכיבים:
  • ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.
  • ביטוח חיים - פיצוי במקרה פטירה.
  • חסכון פנסיוני (הון או קצבה) לגיל הפרישה.

תכנית ביטוח המנהלים היא תכנית גמישה המאפשרת התאמה לצרכי העובד, למדיניות המעסיק ולשכר. ניתן לשנות את הסכומים מעת לעת בהתאם למצב המשפחתי, או להגדיל את התשלומים לתכנית עקב שינויים בשכר, בכפוף לתנאי הפוליסה. בחלק מהארגונים נקבעים תנאי הפוליסה על פי ההסדר הפנסיוני המסוכם בין סוכנות הביטוח לבין הארגון, לגבי עובדיו.

ביטוח המנהלים מאפשר לך לקבוע כיצד יחולקו הזכויות בין המוטבים במקרה פטירה ומאפשר להגדיל את סכומי החיסכון והביטוח בהתאם לשינויים בשכר.

זכויות העובד/ת וזכויות המוטבים בביטוח המנהלים האישי של העובד/ת, מוגנות מפני תביעות כנגד המעסיק.

ניתן לנייד את ביטוח המנהלים בין מקומות עבודה. התוכנית מאפשרת התאמה למסגרת מעביד חדש, או למסגרת עצמאית.

ברון מעניקה שירות רציף ואישי לעובד/ת , לעדכון גובה הכיסוי הביטוחי על פי צרכים ושינויים בשכר, ובמקרה של מעבר בין מקומות עבודה.