ברון סוכנות לביטוח - על ביטוח לעצמאים


על ביטוח לעצמאים

בשונה משכירים, על העצמאים להבטיח בעצמם את עתידם לעת פרישה מעבודה, ללא הפרשות מעביר או הסדר פנסיוני.

אבטחת תגמולים לעצמאים נעשית באחד משני המסלולים: מסלול ביטוחי, או באמצעות קופת גמל לעצמאים.

קופת תגמולים לעצמאים היא קופת גמל לתגמולים שאליה מצטרפים עמיתים הרוצים לחסוך כספים באופן ‏‏עצמאי (ללא השתתפות מעביד). העמית בקופה נקרא "עמית עצמאי" והחשבונות מתנהלים במעמד "עמית ‏‏עצמאי". בין השאר ניתן למשוך כספים שהופקדו בקופות גמל לעצמאים אך ורק עם 5 שנות ותק בחברותם בקופה ובהגיע המבוטחים לגיל 60.

לגבי הכיסוי הביטוחי (באמצעות פוליסת ביטוח חיים לעצמאים), מומלץ לבחור בשילוב פנסיוני בין חסכון לגיל פרישה לבין הגנה ביטוחית על המבוטח ומשפחתו למקרה של פטירה, אבדן כושר עבודה או ארוע ביטוחי אחר. במקרים אלו מוכרות הפוליסות, בדומה לקופות הגמל, לצרכי מס בהתאם לכללי המס הרלוונטיים ועל פי תקרות המס.

על מנת לספק הגנה ביטוחית לעצמאים, חשוב להעריך במדויק את מחזור החיים השנתי והעונתי של עסקיהם ואת יכולת תשלום הפרמיה שלהם - בין אם אחידה לאורך השנה, או משתנה על פי תקופות. כמו כן מסייעים סוכני קלע לעצמאים לבנות עבורם תמהיל ושילוב פנסיוני מיטביים. קלע, בעזרת מיומנותה הגבוהה בהתאמת פתרונות לצרכי הלקוח, תסייע ללקוח/ה העצמאי/ת לחוש ביטחון עתידי, המאפשר לה להשקיע את המיטב בשגשוגו של העסק.