ברון סוכנות לביטוח - ביטוח בריאות


ביטוח בריאות
על ביטוח בריאות

תושבי מדינת ישראל מוגנים חלקית על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המקנה להם את הזכות לקבל את סל שירותי ביטוח הבריאות הבסיסי שניתן על ידי ביטוח הבריאות, באמצעות קופות החולים. מדוע צריך, אם כך, ביטוח בריאות פרטי?