ברון סוכנות לביטוח - מה זה?


מה זה?
מהו הסדר פנסיוני?

הסדר הפנסיוני הינו שילוב בין החיסכון ארוך הטווח של העובד/ת וצרכי המעסיק/ה.
משמעות ההסדר למעביד

עבור המעביד,מדובר בניהול מרוכז של ההסדר הפנסיוני לעובדי הארגון, על ידי גוף פיננסי ביטוחי אחד.
משמעות ההסדר לעובד

ההסדר הפנסיוני הינו התכנית הפיננסית הגדולה ביותר בחיי רוב העובדים והעובדות במשק!