ברון סוכנות לביטוח - קרנות פנסיה


קרנות פנסיה
קרנות הפנסיה

קרן הפנסיה הינה מסלול חיסכון לפרישה, המקנה לך קצבה חודשית קבועה בעת פרישתך מעבודה.
אבדן כושר עבודה

פנסיה המשולמת במקרה של אבדן כושר עבודה מלא או חלקי.
פנסיית זיקנה

פנסיה המשולמת לזכאים החל מהגיעם לגיל פרישה, לכל ימי חייהם.
פנסיית שאירים

פנסיה המשולמת לשאירי המבוטח (העובד המבוטח בפנסיה או האדם שבוטח באופן פרטי או הפנסיונר) במקרה של מות המבוטח/ת.