סוכנות לביטוח בע"מ

אגרת טופס 161

איך נקבל פיצויים

מתי נקבל פיצויים

מוגש ע"י
קלע סוכנות לביטוח בע"מ
26 בנובמבר 2006

טופס 161 החדש

טופס 161 החדש, שנכנס לתוקף בתחילת נובמבר, מהווה יותר מאשר שינוי טכני.

בנוסף לתהליכי עבודה חדשים יגרום הטופס, להערכתנו, לשינויים הבאים:

 1. פחות עובדים ימשכו את כספי הפיצויים.
 2. חלק מהעובדים שיחליטו למשוך את כספי הפיצויים, יעדיפו לשלם מס על פני דחיית התקבול ב 3 עד 6 חודשים.
  העובד לא יוכל לבחור מאיזה תכנית לשלם את המס.
 3. עובדים שיחליטו להשתמש במקלטי מס, יקבלו את כספי הפיצויים לאחר
  3 עד 6 חודשים.
 4. המעביד ומנהל ההסדר צפויים ללחץ גדול מצד עובדים שהכסף נחוץ להם.

הטופס

אנחנו מצרפים את הטופס לאיגרת.
הטופס מתחלק ל 5 טפסי משנה:

 • טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
 • טופס 161א – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה.
 • טופס 161ב – הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב פטירה.
 • טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצוים/ קצבה.
 • טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג).

ממבנה הטפסים אנחנו רואים כי מס הכנסה ריכז את כל נושאר הפרישה תחת כנפי טופס 161.
בנוסף ניתן לראות כי לעובד יש חלק חשוב במילוי הטופס. העובד ממלא את הטופס בהתאם לכוונותיו, למשוך/לא למשוך כספי פיצויים, לייעד/לא לייעד לקצבה וכו’.

המעביד

לפי המצב הנוהג היום, ובכדי לעמוד בלוחות הזמנים, היו הגופים המבטחים מתקנים את הטפסים עם התפתחות התהליך.
מס הכנסה אינו מתיר עוד לערוך שינויים בטופס 161.
לפי הוראות מס הכנסה:

 • האחריות למילוי הטופס הנה בידי המעביד ועליו להעבירו לפקיד שומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים.
 • נתוני ערכי פדיון ימולאו ע"י המעביד בהתאם לדיווח הקופה.
 • הטופס ימולא גם כשהתשלום לעובד הנו שחרור תגמולים בלבד (לציין קוד משלם וקוד תשלום).
 • המעביד רשאי לחשב פטור ללא צורך באישור מ"ה כאשר ישנם עד שני משלמים (מעביד + קופה) רק אם העובד מילא טופס 161א.
 • המעביד רשאי להורות למשלם נוסף את שיעור המס לניכוי רק אם העובד מילא טופס 161א.

מידע נוסף בנושא: