סוכנות לביטוח בע"מ

מידע שימושי

אתרים לשימושך

בתי השקעות

בתי השקעות

בתי השקעות

גמל נט

קישורים לחברות ביטוח וקרנות פנסיה שלהן:

חברה לביטוח

חברה לביטוח

חברה לביטוח

חברה לביטוח

חברה לביטוח

מילון מונחים

אבדן כושר עבודה
מצב שבו מבוטח אינו יכול לעבוד. ביטוח אובדן כושר עבודה הינו אחד מהביטוחים החשובים ביותר והוא מגן על המבוטח ומשפחתו ע"י תשלום פיצוי חודשי למבוטח. הפיצוי המקסימלי האפשרי : 75% מהשכר החודשי.

אגרות חוב מיועדות
אגרות חוב מיוחדות שמונפקות ע"י המדינה. עד שנת 1991 הונפקו אג"ח גם עבור ביטוחי המנהלים. קרנות הפנסיה ופוליסות הביטוח שהונפקו עד שנת 1991 משקיעות חלק מהכספים המועברים אליהם באגרות חוב מסוג זה. אגרות חוב מיועדות נושאות ריבית המובטחת ע"י המדינה ומהוות השקעה בטוחה.

ביטוח גמלא, ביטוח קצבה
תוכנית ביטוח החוסכת למבוטח/ת פנסיה חודשית לגיל הפרישה. הפנסיה החודשית אינה מתכלה והיא משולמת כל ימי חייו של המבוטח/ת.

ביטוח חיים , ביטוח ריסק
תכנית ביטוח המבטיחה פיצוי כספי חד פעמי למוטבים, כפי שקבע המבוטח, במקרה פטירתו של המבוטח לפני תום תקופת הביטוח. תום תקופת הביטוח: מקסימום בגיל 70.

ביטוח חיים משולב בחיסכון (כגון: מעורב, עדיף)
תכנית ביטוח הכוללת ביטוח ריסק + חיסכון לגיל מטרה. במקרה פטירה לפני גיל המטרה מקבלים המוטבים את סכום ביטוח החיים (ריסק) ואת סכום החיסכון. במקרה המוצלח, שבו המבוטח מגיע לגיל המטרה , המבוטח מקבל את החיסכון. יש אפשרות לקבל את סכום החיסכון באופן חד פעמי או כפנסיה לכל החיים, בכפוף לסוג התכנית ולחוקי המס.

שאלות ותשובות

אכן כן.
בשנת 2008 החליטה הכנסת, בחקיקה ראשית, כי על הכספים הנצברים בתכנית פנסיונית משנת 2008 ואילך יחולו הכללים הבאים:
כל מבוטח חייב למשוך פנסיית מינימום בגובה של 3,850 ₪ לחודש, צמוד למדד מרץ 2008.

עניין של טעם אישי.
אלה 2 תוכניות החושבות בראש אחר.
ביטוח מנהלים הוא הסכם חוזי בינך לבין חברת הביטוח, שנערך בהתאמה אישית לצרכיך, וכולל סכומי ביטוח חיים, ביטוח אי-כושר עבודה והבטחה של מקדם ההמרה (ראה שאלה 19).

ביטוח לניתוחים, המאפשר לבחור את מקום הניתוח (בארץ או בעולם), את הרופא המנתח, את הרופא המרדים, ברמת אשפוז גבוהה. הביטוח כולל ביטוח השתלות וביטוח תרופות מחוץ לסל

תלוי.
תלוי בתכנית, במועד ההפקדה, ובמועד העזיבה.
יש להתייעץ עם מומחה בתחום.
מבחינה עקרונית אנו ממליצים לא למשוך את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, כי כספים אלה הם הפנסיה של המבוטח, ומשיכה מוקדמת שלהם יוצרת בעיה קשה בפנסיית הזקנה

לא. קיימים מקרים שבהם חברת הביטוח תדרוש הוכחת מצב בריאות עכשווי ע"י מילוי הצהרת בריאות או בדיקה רפואית

כן. בים, באוויר, ביבשה, בבית, בעבודה, בתאונה. כל מקרה פטירה.

פקטור הפנסיה הוא מספר המתרגם בין סכום כסף לפנסיה חודשית הנובעת ממנו.

התשובה שונה בין המוצרים השונים. פוליסת קצבה ברירת המחדל בפוליסת הביטוח מבטיחה תקופת מינימום של תשלום קצבאות חודשיות למוטבים שבחר המבוטח.


פיצוי : סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח .

הגדרות הקשורות לביטוח סיעודי.

המשכיות הפוליסה על כל רכיביה במקרה של אובדן כושר עבודה , ללא צורך בתשלום חודשי.