סוכנות לביטוח בע"מ

סוף עונת המקדמים המובטחים

אגרת למעבידים ולעובדים 5 בנובמבר 2008

סוף עונת המקדמים המובטחים

לאחרונה מתרבים הסימנים כי יש כוונה להפסיק את שיווקן של פוליסות קצבה חדשות עם המקדם המובטח.

מהו המקדם המובטח?

המקדם המובטח הוא פקטור שחברת הביטוח מחוייבת לו בגיל הפרישה, בעת עריכת החישוב של הפנסיה החודשית.
לדוגמא: הפקטור היום עומד על כ 205.
משמעו: בעת הפרישה יוכל המבוטח לבחור בין קבלת סכום חד-פעמי של 205,000 ₪ לבין קבלת פנסיה חודשית לכל החיים בסך של 1,000 ₪ לחודש.

חברת הביטוח מחוייבת לפקטור הנ"ל ואינה יכולה לשנותו אף אם משתנים התנאים, למשל במקרה ותוחלת החיים עולה.

נזכיר כי כיום יש חוק המחייב פנסיית מינימום בסך של כ 4,000 ₪ לחודש.

לאורך כל השנים חברות הביטוח התחייבו על פקטורים, וכל מי שהגיע לגיל הפרישה אכן קיבל פנסיה לפי הפקטורים הישנים והטובים שהיו לו בתכנית האישית.

לאור הכוונה להפסיק את שיווק התוכניות מסוג זה, חשוב מאוד כי כל אחת ואחד יצטיידו בפוליסה כזו כחלק מהתיק האישי.

מי שימהר וירכוש לו פוליסה כזו מבטיח לעצמו את הפקטור לכל חייו.

לפי חוקי הניוד, אם יתברר בעתיד שיש מוצר טוב יותר, אפשר יהיה לנייד את הכסף אליו.

הורינו למנהלי התיקים של ברון להמליץ לכל מבוטח ומבוטחת על רכישת פוליסה מסוג זה. אנו סבור ים כי זו העת הנכונה לפעול במהירות.

מידע נוסף בנושא: