סוכנות לביטוח בע"מ

עזיבת עובד/ת: חישוב המס ע"י המעסיק

מעביד יקר, 28 בספטמבר 2008

רשות המיסים בישראל הוציאה הנחיות חדשות למעסיקים, בנושא חישוב המס על הפיצויים לעובד/ת עוזב/ת.

לפי הנחיות אלה קיימים מקרים רבים, בהם חייב המעסיק לחשב את המס, לחשב את סכום הניכוי במקור מהסכום שמעל הפטור, ולהורות לגופים המשלמים האחרים כמה מס לנכות לעובד/ת.

להלן פירוט המקרים בהם על המעביד לחשב את סכום המענק הפטור ואת סכום הניכוי במקור (כאשר יש סכום חייב במס), ולהורות בהתאם גם למשלמים אחרים :

תנאים הכרחיים:

 1. העובד מילא טופס 161 א’.
 2. העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים באותה תקופת עבודה.

תנאי נוסף: אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 1. סכום הפיצויים אינו עולה על הסכום הפטור.
 2. המענק משולם ע"י המעביד לבדו ו/או ע"י משלם אחד נוסף מלבדו.
  סכום המענק הפטור משולם ע"י המעביד + משלם אחד בלבד.
  כל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המרבי לפי פקודת המס.
 3. סכום המענק הפטור משולם ע"י המעביד + משלם אחד בלבד.
  כל יתר המשלמים הם קופות קצבה (פוליסת מנהלים קצבה או קרן פנסיה)
  העובד בחר ברצף לקצבה על מלוא הסכומים בקופות הקצבה, וציין זאת בטופס 161 א’.

בסעיפים 4 , ו 5 על המעביד להורות בסעיף י"א לטופס 161 (מעביד) , על גובה ניכוי המס, או על ייעודו לקיצבה, בהתאם לבחירת העובד כפי שבאה לידי ביטוי בטופס 161 א’.

אנו מבקשים להדגיש כי לפי הוראות רשות המסים, בהתקיים אחד מהמקרים הנ"ל יש חובה על המעביד לחשב את החישובים ולסגור את הנושא.

יש לציין כי הנחיות אלה מפשטות ומקצרות את תהליך קבלת הפיצויים ע"י העובד/ת בצורה משמעותית.

סוף דבר: במקרים המפורטים העובד/ת יקבל את הפיצויים מהר יותר, וללא צורך בפנייה למס הכנסה.

אנו עומדים לרשותכם. נשמח להיות לכם לעזר.

מידע נוסף בנושא: