סוכנות לביטוח בע"מ

תיקון תקנה 3 (ה’ 3)

כיצד נשלם פחות מס הכנסה

תיקון תקנה 3 (ה’ 3)

הגדלת תקרת השכר להוני

הגדלת תקרת השכר הכללית לביטוח פנסיוני

מוגש ע"י קלע
ניהול הסדרים פנסיוניים
17 באוקטובר 2007

תיקון תקנה 3 (ה’3) לפקודת מס הכנסה.

רשות המיסים פירסמה תיקון לתקנה 3 (ה’3).

התקנה עוסקת בהכרה כהוצאה של תשלומי המעביד והעובד להסדר הפנסיוני.

המצב הנוהג בשנת 2006 (התקנה משנה אותו מינואר 2007), הוא שיש 2 שיטות חישוב:

למעביד:
תשלומי המעביד לתגמולים ואי-כושר הוכרו עד לתקרה של 7.5%, בתנאי שהתוכניות גבו בפועל 7.5%. רוצה לאמר, הבדיקה הייתה כפולה : סכום ואחוזים.

לעובד:
תשלומי העובד הוכרו עד לתקרה של 7% מהכנסה מזכה לפי סכום התשלום וללא בדיקת אחוזים.

השינוי : גם הבדיקה לגבי תשלומי המעביד תהיה לפי הסכום , ללא בדיקת אחוזים.

כאמור השינוי הוא מתחילת שנת 2007.

משמעות השינוי היא כי ניתן להגדיל את התקרה לתכנית הונית ואת התקרה הכללית להסדר פנסיוני, כל זאת ללא זקיפת מס על העובד.

דוגמאות: כל הדוגמאות הן בתכניות עם עלות של 1% לאי-כושר.

שכר : 10,000 ₪.

לפני השינוי : מקסימום להוני , שכר בסך 7,200 ₪. יתרה בקצבה.

לאחר השינוי : מקסימום תשלום להוני ע"ח המעביד לפי 7.5% : 540₪.
(7.5% כפול 7,200 ₪ (תקרת הכנסה מזכה))
עלות אי-כושר לפי 1%: 100 ₪.
יתרה לתגמולים : 440 ₪.
שכר חדש אפשרי בתכנית הונית: 9,000 ₪.

כלומר העובד יכול להעביר רכיב גדול יותר לתכנית הונית ולהימנע מתשלום מס ביציאה

שכר : 40,000

לפני השינוי : שכר מקסימלי להסדר פנסיוני : 30,148 ₪.

לאחר השינוי : מקסימום תשלום להסדר פנסיוני ע"ח המעביד: 2,261 ₪.
(7.5% כפול 30,148 ₪ (תקרת שכר להסדר))
עלות באחוזים של תגמולי מעביד + אי-כושר: 6%
(5% + 1%)
שכר חדש מוכר להסדר פנסיוני: 37,685 ₪.
שים לב: מעבר לשכר זה מותרת הוצאה עבור אי-כושר עד 2.5% מיתרת השכר.

כלומר : השכר להסדר הפנסיוני גבוה יותר ,העובד נהנה מתשלום מס מופחת לעומת המצב ב2006

מידע נוסף בנושא:

אגרת טופס 161

איך נקבל פיצויים מתי נקבל פיצויים מוגש ע"יקלע סוכנות לביטוח בע"מ26 בנובמבר 2006 טופס 161 החדש טופס 161 החדש, שנכנס

המשך קריאה »